Saznajte više o našem

Programu

Sretno djetinjstvo

Naše

obećanje roditeljima!

Dragi roditelji,
Naša misija i vizija se odnosi na razvijanje i unapređenje tjelesnog i psihomotornog razvoja, socio-emocionalnog razvoja i razvoja ličnosti, spoznajnog razvoja i razvoja govora, komunikacije, izražavanja i snalažljivosti, a sve u skladu sa pravima djeteta i u cilju postizanja kvalitetnog odgoja i obrazovanja za svu djecu, uvažavanja interesa djeteta i vlastitih vrijednosti. Naš cilj je posebnu brigu posvetiti potrebama i pravima djece, a u svemu tome također graditi i odgovarajući odnos sa roditeljima naših mališana kako bi mogli biti uključeni i upoznati sa aktivnostima, ali i kontinuiranim razvojem njihove djece.
Programi

Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja utvrđuje obim i sadržaj odgojno-obrazovnog rada, metodologiju, didaktičko-metodičke upute za odgajatelje. Cjeloviti razvojni program obuhvata program njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, ishrane i socijalne zaštite djece predškolske dobi i to:
a) za djecu od 5 mjeseci do 3 godine starosti
b) za djecu od 3 do 6 godina starosti
c) za djecu u 6. godini života -predškolski program

Specijalizirani programi

a) Kraći specijalizirani program engleskog jezika
b) Kraći specijalizirani vjerski program

c) Korektivna gimnastika

d) Ples

Naš temeljni zadatak odgoja djece ranog uzrasta je očuvanje, podržavanje i oplemenjivanje spontanog izraza djeteta u odnosu na okolinu i poštivanje njegove individualne osobnosti u otkrivanju svijeta i razvoju.

Zdravstvenu njegu djece do 3 godine realiziraju pedijatrijske medicinske sestre, a u odgojne procese postupno se uvode i odgajatelji ovisno o mogućnosti, kako predviđa i naučna i zakonska regulativa. Temeljni zadaci su: očuvanje i unapređivanje zdravlja djece (kroz aktivnosti preventivno-zdravstvene zastite), njegovanje podsticanje oplemenjivanje spontanog razvoja individualnih potreba djeteta, stvaranje povoljne socijalno-emotivne klime i strukturiranje odgojne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviranje djeteta. U procesu adaptacije je posebno važan period u procesu prilagođavanja djeteta na novu sredinu i iz tog razloga treba pažljivo planirati aktivnosti koje djetetu omogućuju lakši boravak u grupi.
U cjelodnevnom boravku prioritetni zadaci odgojno-obrazovnog rada sa djecom od 3 do 6 godina su: stvaranje povoljne sredine za učenje i razvoj, bogaćenje i podsticanje dječjeg rada, razvoj i napredovanje kroz socijalni, emocionalni, tjelesni i intelektualni razvoj, praćenje i razvojnih individualnih karakteristika, ostvarivanje što bolje saradnje na različitim planovima odgajatelj-dijete, odgajatelj-odgajatelj, dijete-dijete, odgajatelj-roditelj, odgajatelj-šire okruženje.

Programske osnove za rad sa djecom od 3 do 6 godina, podrazumijevaju da odgajatelji u planiranju izdvoje ciljeve, rukovodeći se načelima rada, sagledavajući temeljnu funkciju i ulogu predškolskih ustanova, imajući u vidu ko sve i kako može da bude dio odgojno-obrazovnog procesa (suradnja) i vodeći računa o djetetu i njegovom okruženju.

Predškolski odgoj i obrazovanje ima za cilj odgoj djece predškolske dobi prema zakonitostima njihovog tjelesnog i intelektualnog razvoja kako bi još od rođenja rasla, razvijala se i odgajala u jednakim i povoljnim uslovima u skladu sa najnovijim naučnim spoznajama i uslovima društvenog života

Posebni ciljevi predškolskog odgoja i obrazovanja:

• Razvijati psihofizički razvoj djeteta i pozitivno uticati na formiranje ličnosti 
• Zadovoljavati potrebe djece za igrom i zajedničkim životom te uticati na pozitivan emocionalni i socijalni razvoj djeteta
• Razvijati osjećaj patriotizma, radnih i kulturnih navika
• Razvijati kognitivne sposobnosti djeteta neophodne za razumijevanje prirode, svijeta u kojem živi u skladu sa potrebama i interesovanjima
• Razvijati socijalne i emocionalne sposobnosti, individualne odgovornosti za rad i život u zajednici
• Razvijati govorne i komunikacijske sposobnosti
• Razvijati fizičke sposobnosti, skladnog razvoja tijela i usvajanje zdravstveno-higijenskih navika
• Pripremati djecu za dalji odgoj i obrazovanje
• Razvijati sposobnosti za poštivanje ljudskih prava, osnovnih sloboda
• Razvijati sposobnosti za život u demokratski uređenom društvu
• Razvijati svijest o očuvanju životne okoline
• Razvijati pretpostavke za usvajanje socijalnih i moralnih vrijednosti demokratskog, tolerantnog i humanog društva

U Predškolskoj ustanovi “Sretno djetinjstvo“ realizuju se kraći specijalizirani programi i to:

a) Kraći specijalizirani program engleskog jezika
b) Kraći specijalizirani vjerski program

c) Korektivna gimnastika

d) Ples

Kraći program engleskog jezika realizovan je dva puta sedmično, ponedjeljkom i utorkom, u mješovitoj odgojnoj grupi od 3 godine do polaska u školu i odgojno-obrazovnoj grupi u 6. godini. Aktivnosti sa djecom vodi profesorica Arjana Ibrahimefendić.

Kraći specijalizirani vjerski program realizuje se dva puta sedmično. Aktivnosti vodi profesorica islamske vjeronauke Arjana Ibrahimefendić.

Support for the Whole Family

Thoughtfully and carefully designed centers, programs, and schedules – all created with the needs of both children and parents in mind.
Learn more

Inspired Teachers

Dedicated early childhood professionals fully engaged in teaching careers, who benefit from our award-winning training and ongoing support.
Learn more

Proven Approach to Education

Research-informed curriculum designed by experienced educators to inspire children not just to learn, but to think on their own.
Learn more

Investing in yor child's future.

We know tuition is an investment. We’ve thoughtfully set our rates to balance the impact on families with the professional trainings, program development, equipment and resources, and competitive teacher compensation and benefits required for our standard of care.

Health and Safety

At Skole, we make your child's health and safety our top priority. Our standards are the highest in the industry, meeting or exceeding all local and state guidelines.

All of our early education and preschool centers include:

pic-30