O nama

Hvala vam što se pokazali interes za našu ustanovu. Ukratko ćemo vam se predstaviti ali nas raduje vaša posjeta našoj ustanovi kako bi se lično uvjerili u kvalitet usluga koje pružamom

Sretno djetinjstvo

PU „Sretno djetinjstvo“ je privatna predškolska ustanova verifikovana od strane Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo koja je otpočela sa radom 2016. godine a usmjerena je ka pružanju njege i podrške pri obrazovanju djece od jaslica do polaska u školu.

Sve što radimo u našem vrtiću orijentisano je ka sveobuhvatnom razvoju djece od najranijeg djetinjstva. To postižemo razvijanjem  realnog programa kroz projektni pristup učenju, i to u svim uzrasnim grupama, od jaslica do grupe pred polazak u školu. Odgajatelji u svom radu zastupaju individualizirani pristup što čini da svako dijete dobije maksimum pažnje i da savlada sve izazove učenja novih stvari. To je naravno moguće zahvaljujući kontinuiranom usavršavanju kroz koji sami odgajatelji prolaze.

Važno nam je da djeca rade zajedno jedni sa drugima kao i sa odgajateljima i razmjenjuju iskustva koja im omogućavaju da postanu jake ličnosti i da vole sebe i druge.

Veliku pažnju poklanjamo kvalitetu prostora u kome djeca borave, te ga zato i smaramo trećim odgajateljem. Prostor je opremljen tako da bude izazovan i da doprinosi da djeca „prošire“ svoja razmišljanja, iskustva i doživljaje. Naši prostori bogati su prirodnim, nestruktuiranim i polustruktuiranim materijalima, realnim i autentičnim predmetima i materijalima koji odražavaju realni život djece, porodice i odgajatelja. Pored svega navedenog, naši prostori su prostrani, na preko 580 m2, sa dvorištem.

front-view-children-playing-together-kindergarten
Nice girls, their mother, father, grandfather and grandmother are enjoying spending time together at home. Family time.

Transparentnost

Porodici je na oglasnoj tabli vrtića kao i  online putem svake nedjelje dostupan jelovnik za tu nedjelju, kako bi mogli da se upoznaju sa sadržajem obroka koje dijete u vrtiću konzumira.

U PU „Sretno djetinjstvo“ je implementiran HACCP sistem samokontrole  u skladu sa  standardom HACCP CAC/RCP  1-1969, rev. 4-2003. 

Takođe želimo da naglasimo da se najbolja saradnja postiže dobrom komunikacijom i time podstičemo roditelje da budu u kontaktu sa nama, da učestvuju, donose prijedloge i daju ideje kako bi djeci pružili najbolje moguće iskustvo tokom njihovog odgoja i obrazovanja.

Dođite u PU “Sretno djetinjstvo”, na mjesto gdje djeca sretno odrastaju.

Facebook

Health & Safety

Your child’s health and safety are our top priority. Our centers have strict guidelines for cleanliness and security and we’re proud to be recognized as a health-and-wellness model for child care centers by the Partnership for a Healthier America.

At Bright Horizons, we make your child's health and safety our top priority. Our standards are the highest in the industry, meeting or exceeding all local and state guidelines.

All of our early education and preschool centers include: