Konkurs za zapošljavanje

Predškolska ustanova ,,Sretno djetinjstvo” Sarajevo

Na osnovu člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), člana 87. Predškolska ustanova ,,Sretno djetinjstvo” raspisuje:

K O N K U R S

za prijem radnika u Predškolskoj ustanovi ,,Sretno djetinjstvo” Sarajevo na određeno vrijeme :

1.     Pomoćna kuharica ………………………………………..1 izvršilac, puno radno vrijeme;

USLOVI KONKURSA:

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da poseduje iskustvo u radu u kuhinji.

Prijave vršiti na email  adresi PU „ Sretno djetinjstvo“ : sretnodjetinjstvo2016@gmail.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *