Razvoj

Samopouzdanja

počinje ovdje

Mi

smo vrhunski savremeni vrtić koji edukuje vašu djecu

PU “Sretno djetinjstvo” je privatna predškolska ustanova verificirana od strane Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, koja je počela sa radom 2016. godine, a usmjerena je na pružanje skrbi i podrške u obrazovanju djece od vrtića do škole.

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
DOĐITE

i uvjerite se u naš kvalitet

Sve što radimo u našem vrtiću orijentisano je ka sveobuhvatnom razvoju djece od najranijeg djetinjstva. To postižemo razvijanjem  realnog programa kroz projektni pristup učenju, i to u svim uzrasnim grupama, od jaslica do grupe pred polazak u školu. Odgajatelji u svom radu zastupaju individualizirani pristup što čini da svako dijete dobije maksimum pažnje i da savlada sve izazove učenja novih stvari. To je naravno moguće zahvaljujući kontinuiranom usavršavanju kroz koji sami odgajatelji prolaze.

Ilidža,
Ul. Džemala Bijedića 297A

Radno vrijeme
Radnim danima: 07-18h

Telefon:
033/695-013

Vrtić u kojem se vaše dijete osjeća kao kod kuće.